viernes, 25 de septiembre de 2015

Com analitzar una obra arquitectònica?

Anàlisi d'una obra arquitectònica

2.1 Materials 
Les construccions es fan amb diferents materials i és fan servir de forma diferent segons l'edificació, sigui antiga o moderna.
Poden ser molt diversos (pedra,marbre,fang,maó i formigó) però han de tenir unes diverses capacitats: 
  • Sòlids i amb resistència per suportar pesos i conduir-los cap als fonaments, i són molt variats.  Ex: fusta, pedra, maó, rajoles de fang cuit i columnes de pedra
  • Els acabats solen ser la pell de l'edifici i són de marbre, rajola o fusta.
El maó era un dels material més usats en construccions antigues ja que era un material humil i barat, el feien servir moltes vegades per cobrir mosaics esclatats i plaques de marbre, donava grandesa amb pocs diners.

Avui en dia és construeix amb formigó armat,es fan els motlles amb la forma que convingui
(mur,escala...), encara que també es pot utilitzar la construcció en sec unint les peces amb cargols o altres elements. Un dels materials que s'utilitzen des del segle XIX és el vidre, acer i el ferro.
 Torre Eiffel, París construïda amb ferro i acer Zigurat de Ur, construïda amb fang.


2.2 Elements Tècnics:
Hi podem diferenciar 3 tipus d'elements tècnics a l'arquitectura, els elements sustentats,elements sostenidors i elements no tècnics.

  •  SUSTENTATS: Són els murs, els vans, les columnes i els pilars.
  •  SOSTENIDORS: Són els arcs, les voltes, i les cúpules Cúpula de Sant Pere del Vaticà
 
  • ELEMENTS NO TÈCNICS : Els elements no tècnics amb l'arquitectura són: la decoració, el espai i la proporció , la llum, la finalitat de l'edifici i l'entorn
  2.3 Sistemes Constructius:

La coberta és l'element que protegeix l'edifici de l'exterior; descarrega el seu pes als murs o pilars.Hi ha dues formes de dur el pes als fonaments:

  • Amb bigues que suporten una part de l'edifici.
  • O amb arcs que fan una xarxa i porten el pes cap a baix 24 Tipus d'edificis:


Tots els edificis han de tenir: portes, finestres o llocs de pas, entre d'altres: aquests es combinen de formes molt variades segons les necessitats de cada construcció.

Un dels elements és la creació  d'un rectangle proporcionat a partir d'un quadrat.
Els diferents edificis tenen diferents formes, no és el mateix construïr un temple, que una casa o un castell.
Actualment, les cases aprofiten molt més el terreny ja que ara les cases de les  ciutats són construïdes verticalment.

Hi ha petites diferències entre un temple Roma i un Cristià, ja que l'últim és una mica més gran, però també tenen algunes semblances com per exemple que a totes dues s'entra per l'oest.
Els castells eren edificis fortificats, amb muralles elevades ja que així era molt més difícil l'entrada dels enemics.Tots els castells, de diferents èpoques i estils, tenen aquestes mateixes característiques

Castell de Carcassonne, França.
                                                                    On es pot observar les elevades muralles

2.5 L'espai dels edificis:
La ciutat antiga tenia els carrers estrets, fets de pedra, a diferència de l'actual que és transitada pels automòbils ,l'antiga tenia carrers llargs i estrets que feien difícil el trànsits dels vehicles.   
Imatge on es veu els carrer de les ciutats                                                      romanes.                        
  
2.6 Els símbols 
Els símbols  poden determinar la forma d'una obra; el temple cristià és un edifici simbòlic, tot ell projectat per contrastar la llum i la fosca, que representen la vida i la mort. Molts temples estan coberts per una cúpula, que simbolitza el cel, el lloc on és Déu


Temple Cristià de Sant Climent, a          Taüll

martes, 15 de septiembre de 2015

Definicions
Definicions:

 Definició d'ART:

L'art és una forma de comunicació creat per l'home, transmetre sentiments, sensacions o idees a través d'una obra artística.L'Art paleolític és una de les primeres obres d'art que es coneixen.
(40.000 A.C)

Definició d'ARTISTA:

L'artista és el creador de l'obra d'art que expressa tan el material com l'immaterial, pot reproduir imatges físiques o humanes, somnis o esperances.
Persona capaç de transmetre les seves idees i sentiments.
Els artistes més antics no és coneixen el seu nom, ja que pintaven per expressar o explicar una història o simplement per les seves creences religioses com al Paleolític.

Definició de VEHICLES ARTÍSTICS:

L'art també necessita elements formals per manifestar-se, com els llenguatges convencionals, que utilitzen elements formals, com els sons de la parla. Hi en podem diferenciar 3:

-Vehicles pinàtics
-Vehicles dinàmics
-Vehicles espai-temporals