martes, 26 de enero de 2016

CONCEPTES I ACTIVITATS DE L'ART ROMÀNIC

     -LA FRAGMENTACIÓ POLÍTICA DE L'IMPERI ROMÀ:


L’any 395 l’imperi Romà es dividí en dos territoris independents: l’imperi Romà d’Orient i l'imperi Romà d’Occident. L’Imperi s’enfonsà definitivament el 476 fruit de les invasions dels pobles germànics, i a Europa i a la conca mediterrània es produí la repartició política següent:

-Imperi Bizantí, continuació de l’imperi Romà d’Orient.
-L’Europa occidental, dividida en diversos regnes germànics.
-Els dominis musulmans, fruit dels territoris conquerits pels àrabs o per pobles convertits a l’islam.

      -L'IMPERI BIZANTÍ:

-Va resistir les invasions dels pobles bàrbars i no posat a fi fins al segle XV.
-L'emperador Justinià I el Gran (527-565) va intentar reconstruir l'antic Imperi Romà.
-El 867 i el 1059 va ser la seva màxima esplendor.
-Al final del segle XI entra en decadència.

       -L'EXPANSIÓ DE L'ISLAM:

-Poble originari de la península d'Aràbia
-Els àrabs eren politeistes (cada tribu tenia els seus déus).
-Al segle VII sorgeix l'Islam.

     -LA CONQUESTA DE LA PENÍNSULA:

-Va iniciar-se l'any 711.
-Es va estendre fins la Gal.lia, on van ser derrotats pels francs (732).
-El territori conquerit pels musulmans s'anomena Al-Andalus.
-Al Andalus va passar per diferents etapes on el territori s'anava dividint.
-L'any 1492 van ser derrotats pel reis Catòlics.
     
     -ELS ORÍGENS DE CATALUNYA:

-Al s. V els visigots s'instal.laren i no marzarem fins al s.VIII.
-Catalunya va seguir sota la ruralització de l'Imperi Romà.
-Les ciutats eren governades per bisbes i governadors visigots.
-Els musulmans van invadir Catalunya al s.VII.

      -LA SOCIETAT FEUDAL:

     LA REVOLUCIÓ FEUDAL

-Al s.XI, el feudalisme era el sistema que configurava l'organització política i social.
-Feudalisme vol dir: posessió territorial d'un senyor feudal.
-Aquest sistema apareix per diferents motius:  els reis li demanava fidelitat a un noble a canvi de terres.

    L'ORGANITZACIÓ  DE LA SOCIETAT FEUDAL

-La societat s'organitzava en: oratores, bellatores i laboratores.
-Els priviliegats , no pagaven impostos i podien ser tant com bellatores, oratores i vilans (serveixen als priviliegats).  

     LA PAU I LA TREVA DE DÉU

L'església organitza unes assemblees per pacificar els territoris on s'estableix la pau de Déu i la treva de Déu.
Aquesta dicta l'excomunió de qualsevol que.
-Assalti  qualsevol edificació
-Agredeixi/injuriï alguna figura religiosa
-Robi béns de l'església
-Destrueixi/cremi cases
-Ataqui a qualsevol
-I no es pot cometre cap acció violenta en determinats dies o festes religioses.

     -LA SOCIETAT RURAL DE L'EDAT MITJANA:

     EL DOMINI FEUDAL

-El sr.feudal dominava la terra i es dividia:

1.El domini directa
2.El domini útil 

-Es va construir el molí, el forn i la ferreria per  augmentar les rendes. Els pagesos havien de pagar per utilitzar aquests espais.

     EL VASSALLATGE

Els nobles prometen fidelitat al rei i aquest els hi proporciona terres.

L'acte ratificat per l'Església té dues parts: 

-El monarca ofereix terres i protecció al vesall, i aquest li ofereix total fidelitat.
-El senyor li lliura una espasa, com a símbol de poder sobre el castell i les terres.

     -LA SOCIETAT URBANA MEDIEVAL:

      LA DECADÈNCIA DELS NUCLIS URBANS

La gran majoria de la població de la societat europea és pagesa i viu en masos o viles petites.

La ciutat es redueix a:

-Autoritat polítiques i eclesiàstiques
-Artesans urbans, que treballen per les autoritats
-Ciutats emmurallades, organitzades al voltant del palau reial i de la catedral.
-Els artesans pertanyen al mateix gremi
-Els mercats s'instal·len a les places i els privilegats són els únics a l'abast del comerç

     -L'ECLOSIÓ DE LA SOCIETAT URBANA

La societat es diversifica i es divideix així: 
-ARTESANS
-COMERCIANTS
-NOBLES I SENYORS FEUDALS

Es descobreixen noves rutes comercials, terres... i fan que el negoci s'incrementi, Els burgesos s'enriqueixen al mateix temps que els nobles.


-PREGUNTES:

1. Quin any es produí la divisió de l'imperi romà?
R: L'any 395.
2. Com quedà dividida la conca mediterrània?
R: Entre l'imperi Bizantí, l'Europa Oriental i Occidental i el territori musulmà.
3. On estava situada Bizanci?
R: A l'antic imperi Romà d'Orient.
4. En quina data va ser presa dels turcs? Quin significat especial té aquesta data?
R: L'any 527-565, va ser important perquè es volia reconstruir l'antic imperi.
5. A quin segle neix l'islam?
R: Al segle VI
6. On s'originà l'Islam?
R: A Aràbia al segle VII.
7. Quan es va iniciar la conquesta musulmana de la península Ibèrica?
R: L'any 711.
8. Digues les fases per les que va passar l'ocupació musulmana.
R: Primer va arribar al territori visigot, al 715 ja el dominava, va arribar fins la Gal·lia i el 1492 van ser derrotats pels reis Catòlics,
9. En quina data va acabar la predominància musulmana a la Península Ibèrica? Quin significat especial té?
R: El 1492, és especial perquè es va descobrir Amèrica.
10. Quin poble es va establir a la Península Ibèrica amb la desaparició de l'imperi Romà?
R: El poble dels visigots.
11. Què era la Marca Hispànica? Com estava organitzada?
R: Era una barrera/frontera perquè els musulmans no poguessin conquerir més territori. Estava organitzada per comtats i comtes.
12. Com es va aconseguir la independència dels comtats catalans?
R: Perquè van deixar d'estar designats per els reis francs i van ser heredats.
13. Quina casa comtal va prendre més importància a través d'aquest procés?
R: El Casal de Barcelona.
14. Què és el feudalisme?
R: És un sistema que organitza l'economia i la societat dels països de l'Occident europeu.
15. Fes una esquema de la societat feudal.


16. En què consistia la treva de Déu?
R: Era una seria de ''regles'' que la església va posar, per calmar les guerres entre els nobles. Consistia a l'excomunió de tot aquell de que sembres la maldat.
17. Explica com era el domini feudal.
R: El domini podia ser tant com directe o útil.
18. En què consistia la relació del vassallatge? Quins avantatges tenien els privilegats?
R: Consistia en què el monarca li demanava al privilegats fidelitat a canvi de terres i protecció.
El privilegats tenia poder sobre les terres i el castell.

lunes, 25 de enero de 2016

VIDEO ART GREC

-PREGUNTES:


1. On i quan apareix l'art romànic?

R: A l'Europa Occidental, segle X.

2. Quines característiques comunes va tenir l'art romànic?

R: Formes simples/austeres, sobrietat en la decoració i preocupació per la simetria i  les proporcions.

3. Quins trets caracteritzen l'arquitectura romànica?

R: Els edificis més caracteritzats eren els monestirs i les esglésies.

4. Quines dependències tenia un monestir romànic?

R: El monestir es caracteritzava per:
-Lloc on els monjos resaven
-Tenia un claustre
-També disposava d'un escritori, refectori, sala capitular i hostatgeria.

5. Quina era la funció de l'escultura romànica?

R: Decorar els edificis religiosos.

6. Quin material era emprat per l'escultura?

R: La fusta.

7. Quina era la temàtica recurrent de l'escultura?

R: Religiosa, tant com mare de déus com éssers de l'infern.

8. Quines eren les característiques principals de la pintura romànica?

R: -Tenia una influència de l'art bizantí
-Usava la tècnica del fresc
-Tenia poc domini de la perspectiva
-Colors plans
-Les imatges eren rígides, hieràtiques
-No hi havia ni fons, ni paisatges
-Narrava la Bíblia
-Al final s'aconseguí representacions més naturals

9. Quina era la funció principal de la pintura?

R: Explicar la Bíblia.

10. Quina tècnica es feia servir a la pintura?

R: La tècnica del fresc.

CARACTERÍSTIQUES DE L'ART ROMÀNIC


Apareix a Europa Occidental al segle X. Al 1000 es va acollir amb terror per alguns sectors de la població i amb la mort de Jesucrist provoca una renovació una renovació de l'art.

El nou estil es eminentment religiós i apareixen nous localismes, aquest són alguns dels seus trets:-Formes simples i austeres

-Sobrietat en la decoració

-Preocupació per la simetria i les proporcionsLa tendència es homogènia per els contactes diversos dels pobles del voltant.

L'estil llombard era una de les tendències més localistes.     

     -ARQUITECTURA:Els edificis més caracteritzats eren els monestirs i les esglésies.L'església romànica es caracteritza per:-La planta de creu llatina

-Per tenir Absis o petites circulars

-Sostre en forma de canó

-Murs massissos, baixos i amb finestres petites

-Contraforts que reformavenEl monestir es caracteritzava per:-Lloc on els monjos resaven

-Tenia un claustre

-També disposava d'un escritori, refectori, sala capitular i hostatgeria.

     -L'ESCULTURA:Servia per decorar els edificis religiosos.

L'interior dels edificis eren de fusta i representaven marededéus, crucifixions  davallaments.

L'exterior es decorava amb pòrtics i capitells de pedra, on monstres i éssers fantàstics eren esculpits.


    
 -LA PINTURA:-Tenia una influència de l'art bizantí

-Usava la tècnica del fresc

-Tenia poc domini de la perspectiva

-Colors plans

-Les imatges eren rígides, hieràtiques

-No hi havia ni fons, ni paisatges

-Narrava la Bíblia

-Al final s'aconseguí representacions més naturals
ARQUITECTURA, ESCULTURA I PINTURA ROMANA


martes, 12 de enero de 2016

ART ROMÀ - BANC D'IMATGES
 

-Coliseu romà.
-Roma, Itàlia.
-70 d.C.-Temple de August.
-Ciutat de Pula, Cròacia.
-2 a.C.-14 d.C.-La Mansió de Carrée.
-Nimes, França.
-16 a.C.
-El Temple d'Adrià.
-Piazza di Pietra, Roma.
-Construit per Antonio Pío.
-Construit 145.
-Panteó de Agripa.
-Roma, Itàlia.
-118-125 d.C.-Temple d'Antoni i Faustina.
-Roma, Itàlia.
-Construit per Antonio Pío.
-141 d.C.


 

-Runas del Temple de Cástor i Pólux.
-Roma, Itàlia.
-14 a.C.-6 a.C.-Temple de la Concordia.
-Roma, Itàlia.
-Segle VI a.C.
 

-Temple de Hércules Víctor.
-Roma, Itàlia.
-120 a.C. -Temple de Portuno.
-Roma, Itàlia.
-Segle I a.C.

GRÈCIA

ART GREC - BANC D'IMATGES


-Museu d'Art Nation Gallery.
-Londres, Anglaterra, Regne Unit.
-1832-1838.


-Tumba del general Ulysses S.Grant. (Museu)
-Estats Units.

-El palau de les Corts Espanyoles.
-Madrid, España.
-1843-1850.

-Capitoli de Havana.
-Havana, Cuba.
-1929.

-Lincoln Memorial.
-Washington D.C., Estats Units.
-1922.

-La casa Blanca.
-Districte de Columbia, Estats Units.
-1790.

-La Cort Suprema.
-Washington D.C., Estats Units.
-1935.

-Porta de Brandeburg.
-Berlín, Alemanya.
-1788-1791.

-Museu del Louvre.
-París, França.
-1793.

-La Universitat de Virginia.
-Estats Units.
-1819.